Çoklu Kullanıcılı
Kullanıcı Sayısı
> 500 Hat
Hat Sayısı